Prosze podać mail, dla któego wnioskuje Pani/Pan o usunięcie danych. Zostaną one usunięte. Proszę pamiętać, że w przypadku konieczności kontaktu związanego z zajęciami (nieczynny basen, awaria) nie będziemy się mogli skontaktować