Porady

Uczestnicy zajęć przed pierwszym spotkaniem powinni (aczkolwiek nie muszą) zostać przebadani przez lekarza, który oceni, czy mogą uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisują. Pływalnia nie jest wskazana dla osób z chorobami uszu czy układu moczowego.
Prowadzone przez nas zajęcia charakteryzują się w większości umiarkowanym obciążeniem fizycznym, jednakże osoby z problemami zdrowotnymi powinny zasięgnąć konsultacji lekarskiej przed zajęciami.
Przy zapisie na zajęcia będziemy wymagać w formularzu zapisu zaznaczenia oświadczenia, że uczestnik /a w przypadku dzieci poniżej 5 rż również jego opiekun/ nie mają przeciwwskazań do proponowanych przez nas zajęć na basenie.

PROSZĘ USTALIĆ ODPOWIEDNIĄ PORĘ ZAJĘĆ
PROSIMY O ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO WIZYTY NA BASENIE
PROSIMY O DUŻO UŚMIECHU NA ZAJĘCIACH
PAMIĘTAJMY O SYSTEMATYCZNOŚCI
PROSIMY O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA