Porady

Najmłodsi uczestnicy zajęć przed pierwszym spotkaniem powinni (aczkolwiek nie muszą) zostać przebadani przez lekarza, który oceni, czy dziecko może pluskać się w wodzie. Pływalnia nie jest wskazana dla osób z chorobami uszu czy układu moczowego. Przy zapisie na zajęcia będziemy wymagać w formularzu zapisu zaznaczenia oświadczenia, że uczestnik /a w przypadku dzieci poniżej 4 rż również jego opiekun/ nie mają przeciwwskazań do proponowanych przez nas zajęć na basenie.

Informacje i wskazówki
PROSZĘ USTALIĆ ODPOWIEDNIĄ PORĘ ZAJĘĆ
PROSIMY O ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO WIZYTY NA BASENIE
PROSIMY O DUŻO UŚMIECHU NA ZAJĘCIACH
PAMIĘTAJMY O SYSTEMATYCZNOŚCI
PROSIMY O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA