Martyna Matlakowska – instruktor

Absolwenta Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Warszawskiego, instruktor pływania. Na co dzień nauczycielka wychowania przedszkolnego. Cierpliwa, sympatyczna, pełna empatii, ale także wymagająca. Interesuje się zdrowym stylem życia, w wolnych chwilach biega.