Adrian Osiński – instruktor

Student, podchorąży IV roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, instruktor pływania, trener personalny, ratownik WOPR. Od 5 roku życia związany ze sportami wodnymi, wieloletni zawodnik klubu pływackiego, gdzie osiągał wiele sukcesów, uczestnik wodnych maratonów pływackich i zapalony nurek. Jest bardzo otwarty i komunikatywny, potrafi dotrzeć do każdego i zarazić go pozytywną energią, bardzo lubi pracę z dziećmi, a dobra atmosfera na zajęciach jest gwarantowana, przy tym wszystkim jest osobą dokładną i cierpliwą, bardzo rzetelnie wykonującą swoje obowiązki i wykazującą pełny profesjonalizm.